Stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie – 09.03.2024
12 marca 2024
Nowe oświetlenie w ROD Storczyk w Blachowni .
20 marca 2024

STANOWISKO

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 marca 2024 roku

w sprawie wyborów samorządowych

Krajowa Rada PZD uznaje, że tegoroczne wybory samorządowe mają kluczowe znaczenie dla przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w Polsce. Decyzje podejmowane na szczeblu gmin i innych jednostek samorządowych bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie ROD, obejmując kwestie planowania przestrzennego, inwestycji komunalnych, podziału środków publicznych i rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. W związku z tym niezwykle istotne jest, aby w samorządach zasiadali ludzie, którzy rozumieją znaczenie ROD i są gotowi bronić ich interesów.

PZD jest organizacją apolityczną, co nie oznacza, że Związek może pozostać zupełnie bierny w życiu publicznym. Wręcz przeciwnie, uważamy za nasz obowiązek aktywne uczestnictwo w wyborach samorządowych i wspieranie kandydatów, którzy są przychylni działkowcom i najważniejszym sprawom dotyczącym ROD. Z tego względu Krajowa Rada PZD podkreśla konieczność czynnej postawy całego środowiska działkowego w nadchodzących wyborach. Razem musimy się zaangażować dla dobra ogrodów, działkowców i całego społeczeństwa. Dlatego wzywamy wszystkich członków PZD oraz sympatyków naszego ruchu o powszechny udział w wyborach samorządowych.

Jednocześnie Krajowa Rada PZD apeluje do wszystkich działkowców, aby przy urnie wyborczej udzielili poparcia tym kandydatom, którzy:

  • dobrze znają i rozumieją problemy działkowców, a także znaczenie ROD w społecznościach lokalnych oraz specyfikę spraw dotyczących konkretnych ogrodów;
  • w przeszłości stali po stronie działkowców i Związku; są wiarygodnymi i sprawdzonymi partnerami;
  • uwzględniają w swoich programach wyborczych interesy i prawa działkowców.

Krajowa Rada PZD wzywa również struktury PZD w okręgach i ROD do uwzględnienia tematu wyborów samorządowych w swojej bieżącej działalności. Chodzi o poruszanie najważniejszych obecnie problemów dotyczących ROD, jak kwestii ich przyszłości w kontekście opracowywanych w gminach dokumentach planistycznych. Z tego względu zaleca się nawiązywanie współpracy z ugrupowaniami politycznymi oraz komitetami wyborczymi, które dają rękojmię działania wspólnie z PZD na rzecz realizacji żywotnych interesów działkowców i ROD. Dobór partnerów i koalicjantów musi opierać się na dotychczasowych pozytywnych doświadczeniach i gwarantować realizację zadań na rzecz środowiska działkowego. W naszym wspólnym interesie jest nie tylko popieranie takich kandydatów przy urnach wyborczych, ale ich promowanie w naszym środowisku przy wykorzystaniu wszelkich dopuszczalnych metod stosowanych w działalności poszczególnych struktur Związku.

Mając zatem powyższe na uwadze, Krajowa Rada PZD wzywa do udziału w wyborach samorządowych i głosowanie na sprawdzonych kandydatów. Od naszego zaangażowania zależy przyszłość polskich ogrodów działkowych. Wspólnie możemy zadbać o to, aby w samorządach zasiadali ludzie, którzy będą bronić interesów działkowców. Od tego mogą zależeć dalsze losy większości polskich ogrodów działkowych.

KRAJOWA RADA

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW