Władze OZ

Skład władz Okręgowego Zarządu w Częstochowie

wybrany na X Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w dniu 28.09.2019 roku.

OKRĘGOWA  RADA  PZD.

L.p.

Funkcja

Nazwisko i imię

Miejscowość

1 Prezes Tasarz  Grzegorz Częstochowa
2 Skarbnik Krzysztof Szafel Częstochowa
3 Sekretarz Marek Jastrzębski Częstochowa
4 Członek Zarządu Kiełtyka  Eugeniusz Lubliniec
5 Członek  Zarządu Chrabański  Józef Częstochowa
6 Członek  Zarządu Konopka  Michał Wrzosowa
7 Członek Antosiak  Krystyna Rędziny
8 Członek Badera  Danuta Częstochowa
9 Członek Branczewski  Ryszard Myszków
10 Członek Ciechan  Tadeusz Częstochowa
11 Członek Gladys  Krystian Kalety
12 Członek Kaziród  Władysław Częstochowa
13 Członek Karoń  Zdzisław Częstochowa
14 Członek Zasępa Anna Częstochowa
15 Członek Kilan  Wiesława Częstochowa
16 Członek Konopczyk  Jerzy Lisów
17 Członek Samborski  Tadeusz Poraj
18 Członek Stęplewska  Stanisława Częstochowa
19 Członek Swodczyk  Karol Częstochowa
20 Członek Jan Tauzowski Częstochowa
21 Członek Tymiński Mariusz Częstochowa
22 Członek Wywiał Łukasz Częstochowa
23.
24

 

 

 

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

L.p.

Funkcja

Nazwisko i imię

Miejscowość

1 Przewodniczący Katarzyna Olejniczak-Szuster Częstochowa
2 Zastępca Piętak Eugeniusz Częstochowa
3 Sekretarz Michałek Loretta Częstochowa
4 Członek Anna Czaplarska Częstochowa
5 Członek Józef Stępień Lubliniec
6
7