Władze OZ

Skład władz Okręgowego Zarządu w Częstochowie

wybrany na IX Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w dniu 13.06.2015 roku.

OKRĘGOWY ZARZĄD PZD.

L.p.

Funkcja

Nazwisko i imię

Miejscowość

1 Prezes Wosik Andrzej Częstochowa
2 Wiceprezes Tasarz  Grzegorz Częstochowa
3 Wiceprezes Gradzik  Marian Częstochowa
4 Sekretarz Więcławik  Adam Częstochowa
5 Skarbnik Krzysztof  Szafel Częstochowa
6 Członek Prezydium Chrabański  Józef Częstochowa
7 Członek Prezydium Ciechan Tadeusz Częstochowa
8 Członek Długosz Janina Myszków
9 Członek Kostka Krystian Kalety
10 Członek Wywiał Łukasz Częstochowa
11 Członek Konopka Michał Wrzosowa
12 Członek Kosiada Kazimierz Lubliniec
13 Członek Kucypera Jerzy Woźniki
14 Członek Wawszczak Jerzy Blachownia
15 Członek Swodczyk Karol Częstochowa
16 Członek Tauzowski Jan Częstochowa
17 Członek Powązka Barbara Częstochowa
18 Członek Dobosz Tomasz Częstochowa
19 Członek Kiełtyka Eugeniusz Lubliniec
20 Członek Karoń Zdzisław Częstochowa
21 Członek Szczepański Andrzej Częstochowa

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

L.p.

Funkcja

Nazwisko i imię

Miejscowość

1 Przewodniczący Berski Eugeniusz Herby
2 Zastępca Tomza Marian Częstochowa
3 Zastępca Kamizela Józef Częstochowa
4 Sekretarz Kilan Wiesława Częstochowa
5 Członek Bromer Kazimierz Lubliniec
6 Członek Jagusiak Filomena Częstochowa