Władze OZ

Skład władz Okręgowego Zarządu w Częstochowie

wybrany na X Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w dniu 28.09.2019 roku.

OKRĘGOWA  RADA  PZD.

L.p.

Funkcja

Nazwisko i imię

Miejscowość

1 Prezes Tasarz  Grzegorz Częstochowa
2 Skarbnik Krzysztof Szafel Częstochowa
3 Sekretarz Marek Jastrzębski Częstochowa
4 Członek Zarządu Kiełtyka  Eugeniusz Lubliniec
5 Członek  Zarządu Chrabański  Józef Częstochowa
6 Członek  Zarządu Konopka  Michał Wrzosowa
7 Członek Antosiak  Krystyna Rędziny
8 Członek Badera  Danuta Częstochowa
9 Członek Branczewski  Ryszard Myszków
10 Członek Gladys  Krystian Kalety
11 Członek Kaziród  Władysław Częstochowa
12 Członek Karoń  Zdzisław Częstochowa
13 Członek Zasępa Anna Częstochowa
14 Członek Kilan  Wiesława Częstochowa
15 Członek Konopczyk  Jerzy Lisów
16 Członek Samborski  Tadeusz Poraj
17 Członek Stęplewska  Stanisława Częstochowa
18 Członek Swodczyk  Karol Częstochowa
19 Członek Jan Tauzowski Częstochowa
20 Członek Tymiński Mariusz Częstochowa
21 Członek Wywiał Łukasz Częstochowa
 

 

 

 

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

L.p.

Funkcja

Nazwisko i imię

Miejscowość

1 Przewodniczący Katarzyna Olejniczak-Szuster Częstochowa
2 Zastępca Piętak Eugeniusz Częstochowa
3 Sekretarz Michałek Loretta Częstochowa
4 Członek Anna Czaplarska Częstochowa
5 Członek Józef Stępień Lubliniec
6
7