Władze OZ

Skład władz Okręgowego Zarządu w Częstochowie

wybrany na X Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w dniu 28.09.2019 roku.

OKRĘGOWA  RADA  PZD.

L.p.

Funkcja

Nazwisko i imię

Miejscowość

1 Prezes Tasarz  Grzegorz Częstochowa
2 Skarbnik Krzysztof Szafel Częstochowa
3 Sekretarz Szczepański Andrzej Częstochowa
4 Członek Zarządu Kiełtyka  Eugeniusz Lubliniec
5 Członek Zarządu Gradzik  Marian Częstochowa
6 Członek  Zarządu Chrabański  Józef Częstochowa
7 Członek  Zarządu Konopka  Michał Wrzosowa
8 Członek Antosiak  Krystyna Rędziny
9 Członek Badera  Danuta Częstochowa
10 Członek Branczewski  Ryszard Myszków
11 Członek Ciechan  Tadeusz Częstochowa
12 Członek Gladys  Krystian Kalety
13 Członek Kaziród  Władysław Częstochowa
14 Członek Karoń  Zdzisław Częstochowa
15 Członek Zasępa Anna Częstochowa
16 Członek Kilan  Wiesława Częstochowa
17 Członek Konopczyk  Jerzy Lisów
18 Członek Samborski  Tadeusz Poraj
19 Członek Stęplewska  Stanisława Częstochowa
20 Członek Swodczyk  Karol Częstochowa
21 Członek Jan Tauzowski Częstochowa
22 Członek Tymiński Mariusz Częstochowa
23 Członek Wywiał Łukasz Częstochowa
24
25

 

 

 

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

L.p.

Funkcja

Nazwisko i imię

Miejscowość

1 Przewodniczący Katarzyna Olejniczak-Szuster Częstochowa
2 Zastępca Piętak Eugeniusz Częstochowa
3 Sekretarz Michałek Loretta Częstochowa
4 Członek Anna Czaplarska Częstochowa
5 Członek Józef Stępień Lubliniec
6
7