Władze OZ

Skład władz Okręgowego Zarządu w Częstochowie

wybrany na X Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w dniu 28.09.2019 roku.

OKRĘGOWA  RADA  PZD.

L.p.

Funkcja

Nazwisko i imię

Miejscowość

1 Prezes Tasarz  Grzegorz Częstochowa
2 Wiceprezes Częstochowa
3 Sekretarz Szczepański Andrzej Częstochowa
4 Skarbnik Szafel  Krzysztof Częstochowa
5 Członek Zarządu Gradzik  Marian Częstochowa
6 Członek  Zarządu Chrabański  Józef Częstochowa
7 Członek  Zarządu Konopka  Michał Wrzosowa
8 Członek Antosiak  Krystyna Rędziny
9 Członek Badera  Danuta Częstochowa
10 Członek Branczewski  Ryszard Myszków
11 Członek Ciechan  Tadeusz Częstochowa
12 Członek Gladys  Krystian Kalety
13 Członek Kaziród  Władysław Częstochowa
14 Członek Karoń  Zdzisław Częstochowa
15 Członek Kiełtyka  Eugeniusz Lubliniec
16 Członek Kilan  Wiesława Częstochowa
17 Członek Konopczyk  Jerzy Lisów
18 Członek Samborski  Tadeusz Poraj
19 Członek Stęplewska  Stanisława Częstochowa
20 Członek Swodczyk  Karol Częstochowa
21 Członek Więcławik Adam Częstochowa
22 Członek Tymiński Mariusz Częstochowa
23 Członek Wywiał Łukasz Częstochowa
24 Członek Zasępa Anna Częstochowa
25

 

Członek

 

Tauzowski Jan

 

Częstochowa

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

L.p.

Funkcja

Nazwisko i imię

Miejscowość

1 Przewodniczący Katarzyna Olejniczak-Szuster Częstochowa
2
3 Zastępca Piętak  Eugeniusz Częstochowa
4 Sekretarz Michałek  Loretta Częstochowa
5 Członek Jagusiak  Filomena Częstochowa
6 Członek Czaplarska  Anna Częstochowa
7 Członek Stępień  Józef Lubliniec