Krajowa Rada PZD

Jednostka organizacyjna

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Krajowa Rada PZD (sekretariat) (22) 101-34-44 (22) 101-34-60 sekretariat@pzd.pl
Wydział Prezydialny (22) 101-34-51 (22) 101-34-53 org@pzd.pl
Wydział Gospodarki Gruntami (22) 101-34-91 (22) 101-34-95 wgg@pzd.pl
Wydział Finansowo – Księgowy (22) 101-34-61 (22) 101-34-63
Główna Księgowa (22) 101-34-66 gk@pzd.pl
Kadry (22) 101-34-50 kadry@pzd.pl
Dział Medialny – kontakt dla mediów (22) 101-34-88 (22) 101-34-88 media@pzd.pl