Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie – 09.03.2024

Spotkanie Prezesów ROD z terenu Częstochowy z Prezydentem Miasta Panem Krzysztofem Matyjaszczykiem- 09.03.2024
12 marca 2024
Stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.
18 marca 2024

W dniu 09.03.2024 odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD , tematyka posiedzenia obejmowała :
1. Sprawozdanie OZ z działalności za  2023 r.
2. Sprawozdania OZ  z działalności finansowej za  2023r.
3. Plan pracy OZ na 2024r.
4. Plan finansowy na 2024r .

5. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Okręgu .

Podjęto 5 uchwał .

OZ Częstochowa

Prezes Grzegorz Tasarz