Spotkanie Prezesów ROD z terenu Częstochowy z Prezydentem Miasta Panem Krzysztofem Matyjaszczykiem- 09.03.2024

MIASTO CZĘSTOCHOWA – BLISKO MILION ZŁ WYDANY NA WSPARCIE DZIAŁKOWCÓW.
28 lutego 2024
Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie – 09.03.2024
12 marca 2024

W dniu 09.03.2024 odbyło się spotkanie Prezesów ROD z terenu Częstochowy z Panem Prezydentem Miasta Krzysztofem Matyjaszczykiem .

Spotkanie odbyło się w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023r oraz sytuacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Częstochowy w świetle umieszczenia ogrodów w 3 z 13 stref planistycznych .

Prezydent Miasta zadeklarował utrzymanie w nowych planach gminy wszystkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Częstochowy  .

OZ Częstochowa

Prezes Grzegorz Tasarz