OZ Częstochowa narada dla Zarządów ROD – 26.01.2024

Spalanie w ROD surowo zabronione – 23.01.2024
24 stycznia 2024
Część ogródków działkowych do likwidacji? Ministerstwo Rozwoju dementuje -26.01.2024
29 stycznia 2024

W dniu 25.01.2024 odbyła się narada – szkolenie dla przedstawicieli Zarządów ROD w której główną tematyką było omówienie wytycznych do przeprowadzenia Walnych Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych  w 2024 r oraz  zadania dla Zarządów ROD wynikające z Uchwały inwestycyjnej  2/XXII/2023 KR PZD z dnia 15.12.2023 . Narada odbyła się na terenie ROD „Przyjaźń ” w Częstochowie .                   Frekwencja wyniosła 75% . Okręgowy Zarząd dziękuje Zarządowi ROD Przyjaźń w Częstochowie , Prezesowi Janowi Tauzowskiemu za przygotowanie sali i pomoc w organizacji narady .

OZ Częstochowa

Prezes Grzegorz Tasarz