Część ogródków działkowych do likwidacji? Ministerstwo Rozwoju dementuje -26.01.2024

OZ Częstochowa narada dla Zarządów ROD – 26.01.2024
26 stycznia 2024
KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2024 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 26.01.2024
29 stycznia 2024

 Czy grozi nam likwidacja części Rodzinnych Ogródków Działkowych? Do końca 2024 roku gminy muszą uchwalić tzw. plany ogólne – w ramach reformy przepisów dot. zagospodarowania przestrzennego. Wśród działkowców pojawiły się obawy, że może to doprowadzić do likwidacji części ogrodów działkowych.

Do końca 2024 roku gminy muszą uchwalić tzw. plany ogólne – w ramach reformy przepisów dot. zagospodarowania przestrzennego.

Wśród działkowców pojawiły się obawy, że może to doprowadzić do likwidacji części ogrodów działkowych.

Choć Ministerstwo Rozwoju i Technologii dementuje, posłanka Polski 2050 zapowiada przyjrzenie się sprawie w ramach Komisji Rozwoju.

Co zakładają plany ogólne reformy przepisów dot. zagospodarowania przestrzennego?

Plany ogólne gmin zakładają m.in. wprowadzenie tzw. stref planistycznych. Przepisy przewidują możliwość stworzenia trzynastu rodzajów takich stref, a Rodzinne Ogródki Działkowe zostały wyszczególnione w trzech z nich. Pojawiły się głosy, że to za mało. – Jeżeli obszar, na którym zlokalizowany jest ogród nie będzie dopuszczał możliwości wprowadzenia ogrodów do planów miejscowych, to po uchwaleniu Planu Ogólnego nie będzie możliwości ujawnienia w planach miejscowych ogrodu działkowego – tłumaczy Bartłomiej Piech.

Dodaje, że taka sytuacja stanowić będzie przesłankę do likwidacji ogródków na cele przewidziane w planie zagospodarowania. Sprawą zajęła się posłanka Polski 2050, Barbara Oliwiecka. – Działkowcy boją się, że na mocy nowych przepisów nie wszystkie ogródki działkowe zostały należycie zabezpieczone. Istnieje grupa ogródków, która jest potencjalnie zagrożona. (…) Rozporządzenie wykonawcze rodzi pewne wątpliwości i moim zdaniem wymaga uściślenia i uzupełnienia – przyznaje.

Jak sprawę komentuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii?

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii uspokajają. – Dementuję informacje, że resort chce likwidować ogródki działkowe. (…) Wręcz przeciwnie. Chcemy wspierać działkowców i dbać o to, żeby wszelkie zmiany polityki przestrzennej uwzględniały ich potrzeby – precyzuje wiceminister, Jacek Tomczak. Dodaje, że ogrody chronione są zapisami ustawy obowiązującej dotychczas. Barbara Oliwiecka zwraca jednak uwagę, że swoje wątpliwości zgłaszają również urbaniści i samorządowcy. – Komisja Rozwoju na pewno będzie poruszać ten temat – podkreśla.

 

Audycja: „Sygnały dnia”

Karolina Rożej

Źródło: jedynka.polskieradio.pl