Stanowisko ROD Mickiewicza w Częstochowie w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego stref palnistycznych

Stanowisko ROD Metalurg w Częstochowie w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii.
15 listopada 2023
Stanowisko ROD 1Maja-Wolnośc w Częstochowie w sprawie projektu rozporządzenia dot. stref planistycznych .
17 listopada 2023

Częstochowa 16.11.2023 r.

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy

  1. A. Mickiewicza
  2. Bystra 17/23

42-202 Częstochowa

Sz. P.  Waldemar Buda

Minister Rozwoju i Technologii

 

STANOWISKO

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A. Mickiewicza w Częstochowie w sprawie:

projektu rozporządzenia dotyczącego tzw. stref planistycznych

 

Po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia w sprawie przygotowania  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu z dnia 6 września 2023 r. przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A. Mickiewicza w Częstochowie stwierdza, że umieszczenie ogrodów działkowych w jedynie dwóch z trzynastu stref planistycznych: w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz strefie zieleni i rekreacji (Dz. U. z 2023 r., z późn. zm.) stanowi zagrożenie dla dalszego istnienia większości ogrodów działkowych.

Rodzinny Ogród Działkowy im. A. Mickiewicza zrzesza 437 działek i w tym roku obchodzi 91 lat swojego istnienia. Nasze działki przechodzą z pokolenia na pokolenie i stanowią nieodzowny element infrastruktury i życia mieszkańców miasta Częstochowy. Rozwijamy się, inwestując pieniądze własne oraz pozyskując je: z projektów Unijnych, od Miasta i z Zarządów. Nie można pozwolić, aby wkład pracy ludzi oraz finansowy, także jednostek nadrzędnych, został zniweczony. Zwracamy się z ogromną prośbą o zabezpieczenie terenów wszystkich działek, naszych i w całym kraju, w obecnym stanie, aby w dalszym ciągu mogły cieszyć ludzi oddanym przyrodzie, a nie stać się jedynie elementem polityki konsumpcyjnej. Projekt w obecnym stanie jest nie do zaakceptowania. Powinien zostać zmodyfikowany tak, aby uwzględnić istniejące już od dawna w przestrzeni Ogrody na przykład jako kolejny punkt infrastruktury: zieleń działkowa która bezapelacyjnie przyczynia się dla dobra lokalnej społeczności, środowiska naturalnego i klimatu naszej Ziemi.

Zarząd ROD im. A. Mickiewicza

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie kancelaria@mrit.gov.pl
  2. Jednostka Krajowa PZD w Warszawie sekretariat@pzd.pl
  3. Okręgowy Zarząd PZD w Częstochowie czestochowa@pzd.pl