Stanowisko ROD Metalurg w Częstochowie w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii.