Stanowisko ROD 1Maja-Wolnośc w Częstochowie w sprawie projektu rozporządzenia dot. stref planistycznych .