Stanowisko ROD Gwarek w Częstochowie w sprawie nowelizacji Ustawy o planowaniu przestrzennym.