Dotacje dla ROD w Blachowni na rok 2022.

Duże wsparcie dla ogrodów działkowych.
6 października 2021
Dzień Działkowca w ROD Słoneczko w Poraju.
14 października 2021

Burmistrz Blachowni Pani Sylwia Szymańska zaakceptowała przedłożone przez komisję konkursową wnioski  o dofinansowanie dla 4 Rodzinnych Ogrodów Działkowych   na ogólną kwotę    20.000 zł . Środki zostaną przeznaczone na poprawę infrastruktury ogrodów tj. wymianę bramy wjazdowej, modernizację sieci energetycznej , budowę ogrodzenia .

W imieniu działkowców Okręgowy Zarząd składa podziękowanie na ręce Pani Burmistrz za kolejne wsparcie przez Gminę Blachownia rodzinnych  ogrodów działkowych  .

 

OZ PZD Częstochowa