Duże wsparcie dla ogrodów działkowych.

Uroczyste wręczenie medali” 40 lecia PZD ” w Gminie Blachownia .
6 października 2021
Dotacje dla ROD w Blachowni na rok 2022.
13 października 2021

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Blisko milion złotych z budżetu województwa zostanie rozdysponowanych do podziału wśród Rodzinnych Ogródków Działkowych z całego regionu

To pierwszy w historii projekt dofinansowania skierowany do stowarzyszeń zrzeszających działkowców. Uroczystość wręczenia symbolicznych czeków z udziałem marszałka województwa odbyła się we wtorek 5 października w Sali Sejmu Śląskiego.

Czeki otrzymało w sumie 28 ogródków działkowych. W uroczystości przekazania czeków uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz radne Sejmiku: Alina Nowak i Maria Materla.

– Cieszę się, że pierwsza edycja projektu wsparcia Rodzinnych Ogródków Działkowych cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. Mamy świadomość jak ważną rolę w integracji lokalnej społeczności oraz życiu kulturalnym pełnią ogrody działkowe. Dodam, że wsparcie ROD wpisuje się w strategię rozwoju „Zielone Śląskie 2030”. Przez lata wrastały one w krajobraz regionu, stając się elementem naszej kultury. Ogródek to miejsce, gdzie spędzamy całą rodziną wolny czas, dbamy o niego, pielęgnujemy. Na to potrzebne są jednak środki, często prócz składek, trzeba po prostu na remonty wydać dodatkowe pieniądze. Stąd pomysł przedsięwzięcia, które pomoże zrefundować koszty prac na działkach – podkreśla marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

Wnioski należało składać do 6 sierpnia br. Pula wynosiła milion złotych, przy czym dofinansowanie na jedno działanie na terenie jednego ROD wynosi 50 tys. zł. Pieniądze te można przeznaczyć np. na prace budowlane, modernizację alei i dróg ogrodowych wraz odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej i melioracji.

– To świetna inicjatywa. Dzięki tym środkom uda nam się naprawić i utwardzić drogę na terenie ogródków. Uzyskaliśmy na ten cel naprawdę duże wsparcie – przekonuje Kazimierz Szymiczek, prezes ROD im. Juliusza Ligonia w Katowicach.

Z danych Polskiego Związku Działkowców wynika, że obecnie nad Wisłą jest 4 tys. rodzinnych ogrodów działkowych, które skupiają łącznie 900 tys. działek o łącznej powierzchni 41 tysięcy hektarów. Korzysta z nich według szacunków nawet 4 miliony Polaków.

– Pandemia pokazała, jak ważną rolę spełniają ogródki działkowe. Wiele osób wykorzystało ich przestrzeń, aby tam spędzić ten trudny czas – mówi Alina Nowak, radna Sejmiku województwa.

– Na pewno będziemy w kolejnych latach starali się rozszerzać ten projekt. Spotkał się on bowiem z dużym zainteresowaniem społecznym. Dlatego warto go rozwijać – podsumowuje radna Sejmiku, Maria Materla.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:

  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:

  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

 fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS   fot. Tomasz Żak / UMWS