Dzień Działkowca w ROD Słoneczko w Poraju.

Dotacje dla ROD w Blachowni na rok 2022.
13 października 2021
Nowy listopadowy Mój Ogródek .
18 października 2021

Dzień Działkowca w „Słoneczku”

października 2021

W słoneczne, sobotnie popołudnie (25 września) w świetlicy ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczko” w Poraju odbył się Dzień Działkowca. Były rozmowy o bieżących sprawach działkowców, wspomnienia, wręczono odznaczenia związkowe i wspólnie bawiono się przy grillu i muzyce.

Z zaproszenia prezesa ROD „Słoneczko” Tadeusza Samborskiego skorzystali licznie działkowcy, posiadający swoje ogródki działkowe przy ul. Sportowej w Poraju oraz gościa: wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, sekretarz Zarządu Okręgowego PZD w Częstochowie Andrzej Szczepański, prezes Porajskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu w Poraju Andrzej Pawłowski, prezes Stowarzyszenia „Marina Poraj” Urszula Grzywacz. Spotkanie odbyło się najpierw w wyremontowanej świetlicy porajskiego ROD-u. Tutaj odbyła się część oficjalna. W swoim wystąpieniu okolicznościowym, prezes Tadeusz Samborski skupił się na bieżących sprawach ogrodowych. Było wiele podziękowań działkowcom za zaangażowanie w prace inwestycyjne i organizacyjne. Ciepłe słowa skierowane zostały także pod adresem Urzędu Gminy Poraj i wójt Katarzyny Kaźmierczak, która złożyła działkowcom życzenia i skierowała na ich ręce okolicznościowy list gratulacyjny, który odczytał Andrzej Kozłowski z Urzędu Gminy.

W liście czytamy m.in.: „ Z okazji Dnia Działkowca składam Państwu najserdeczniejsze gratulacje. Podobnie jak rolnicy, również działkowcy mają swoje Dni Działkowca, podczas których prezentują plony, ale także dorobek ogrodów działkowych w postaci wykonanych inwestycji. Państwa wspaniałe święto jest okazją do pokazania efektów swojej pracy i wiedzy oraz szczególnym momentem sięgania do wspomnień historii oraz refleksji nad zmieniającymi się czasami. Niezależnie od dziejowych zmian, w blisko 125-letniej historii ogrodów działkowych najważniejszym dla członków Polskiego Związku Działkowców zawsze było umiłowanie dla trwania w jedności i dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego. Kieruję szczere wyrazy wdzięczności za wkład pracy członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczko” w Poraju na rzecz rozwoju i umacniania ruchu ogrodnictwa działkowego na naszym terenie. Dzisiaj macie Państwo szczególne prawo odczuwać satysfakcję z dobrze spełnionej służby dla dobra lokalnej społeczności działkowej. Szczególne słowa wdzięczności kieruję na Pana ręce za owocną i wzorową współpracę z Gminą Poraj, nacechowaną obopólną życzliwością, serdecznością i otwartością na wzajemne problemy i potrzeby. Życzę, aby radość z dotychczasowych osiągnięć pozostała dla Państwa inspiracją do dalszej działalności dla dobra działkowców i ogrodów działkowych. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym”.

Dniu Działkowca towarzyszyło odznaczenie srebrnymi i brązowymi odznakami Zasłużony Działkowiec, tych którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju ogrodu.
Srebrne Odznaczenia otrzymali: Elżbieta WitkowskaJacek Żołobko i Stanisław Chruściel, a brązowe: Maria ZawartkaZdzisław BorowskiKrzysztof Gronkowski i Wiesław Muskała.

Przy muzyce, serwowanej przez Listonosza Romana i wspólnym grillu działkowcy podsumowali sezon upraw i zbiorów i działalności w Ogrodach. Zabawa taneczna i spotkanie integracyjne było wyjątkowo udane. Działkowcy już snują plany na kolejny sezon, który już za parę miesięcy, gdy wiosną zaświeci słońce nad „Słoneczkiem”.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Działkowcy na pamiątkowej fotografiiDziałkowcy na pamiątkowej fotografii