POŻYCZKI Z FUNDUSZU PRACY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.