Prawo budowlane – samowole w ROD podlegają rozbiórce.

POŻYCZKI Z FUNDUSZU PRACY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
1 października 2020
Susza – Stanowisko ROD Nad Białką.
7 października 2020

Prawo budowlane – ROD pozostają ogrodami – 02.10.2020

19 września 2020r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego. Wprowadziła ona m.in. uproszczoną legalizację niektórych samowoli budowlanych. Obejmie obiekty wzniesione z naruszeniem prawa, które mają ponad 20 lat. Legalizacja będzie możliwa nawet, jeżeli funkcjonowanie budowli narusza ograniczenia wynikające z innych przepisów ustawowych, czy miejscowych (planów zagospodarowania przestrzennego).

Dzięki kampanii społecznej PZD, w którą zaangażowały się okręgi, ogrody i indywidualni działkowcy, nowe przepisy nie objęły samowoli powstałych na terenach ROD. Wybudowany na działce budynek naruszający gabaryty altany działkowej (35 m2 powierzchni zabudowy i 5 m wysokości) pozostaje samowolą podlegającą rozbiórce.

Samowole budowlane na terenie ROD będą zatem traktowane na dotychczasowych zasadach. Ustawodawca uwzględnił argument działkowców, że w realiach ogrodów, dopuszczenie legalizacji oznacza promowanie interesów osób łamiących prawo kosztem społeczności działkowej. Nie bez znaczenia był również fakt, iż w wielu przypadkach ROD informowały nadzór budowlany o samowoli, a ten pozostawał bierny. Zatem na działkowców przerzucano by skutki zaniechań urzędów.

Utrzymanie dotychczasowych reguł ochroni integralność ROD, jako terenów zielonych służących prowadzeniu upraw ogrodowych i rekreacji. Zapobiegnie też powstawaniu sporów. Wieloletnie doświadczenia wskazują bowiem, że samowole budowlane nierozłącznie wiążą się z nielegalnym wykorzystywaniem działek na cele mieszkalne, a nawet działalność gospodarczą, co zakłóca funkcjonowanie ogrodów i jest źródłem konfliktów w społecznościach ogrodowych.

R. pr.  B. Piech