Informacja

Prezes Okręgu w Komisji d/s pozyskiwania środków unijnych.
30 czerwca 2020
ROD Sarenka – realizuje Krajowy Program Budowy Siedzib.
13 lipca 2020

Józef  Chrabański

Instruktor  Krajowy  SSI  w  Częstochowie.

 

Informacja

W  sprawie  podejmowanych  działaniach  w okresie  ograniczeń spowodowanych epidemią  koronowirusa COVID-19.

W  związku  z  wprowadzeniem  ograniczeń  w  funkcjonowaniu  ROD  po  20  marca  2020  roku  i  zawieszeniem  szkoleń   dla  nowych  członków  PZD  służba  instruktorska  podjęła  możliwe  działania  w  celu  dotarcia  do  zainteresowanych  działkowców  z  wiedzą  poprzez:

 1. Pełnienie dyżurów  instruktorskich  w  poszczególnych  ogrodach – osobiście  w  każdą  środę  tygodnia  w  17,00-19,00 dyżur  jest  pełniony w  ROD  „Tysiąclecie”  w  Częstochowie.
 2. Dyżury telefoniczne  w  biurze  Okręgu  w  każdy  wtorek  tygodnia  od  12,00 – 16,00.
 3. Udzielanie indywidualnych  porad  i  instruktażu  dla  nowych  członków  ROD  przy  przenoszeniu  prawa  do  działki.
 4. Wyposażenie nowych  działkowców  oraz  zainteresowanych  w  materiały  szkoleniowe  dostarczane  przez  Krajową  Radę  PZD  do  biura  Okręgu  w  formie  Regulaminu  ROD,  broszur  tematycznych,  innych  wydawnictw  Krajowej  Rady
 5. Indywidualne porady  oraz  instruktaż  dla  działkowców  podczas  lustracji  działek  w  ogrodach  w  tematach:
 6. Gospodarki odpadami  – selektywna  zbiórka
 7. Zagospodarowanie działki
 8. Budowa i  modernizacja  altan  w
 9. Prawa i  obowiązki  członka  PZD
 10. Podczas walnych  zebrań  z  zachowaniem  wymogów  sanitarnych  informujemy  i  przypominamy  o  zasadach  korzystania  z  dział trudnych
 11. W związku  ze  stopniowym  znoszeniem  ograniczeń  z  powodu  epidemii  w  ROD  Tysiąclecie  planujemy  w  II  półroczu  organizację  kilku  szkoleń  dla  15  uczestników  każde  w  celu  przeszkolenia  nowych  użytkowników  działek.  Dom  Działowca  pozwala  w  naszym  przypadku  na  organizację  takich  szkoleń.     Również  w  innych  ROD  gdzie  warunki  lokalowe  pozwalają  na  organizację  szkoleń  planowane  będą  takie  szkolenia  w  celu  wykonania  zaleceń  dotyczących  szkoleń  dla  nowych  użytkowników  w roku  2020.

Częstochowa  29.06.2020  rok.

 

Przygotował:

Instruktor  Krajowy  SSI

Józef  Chrabański