Prezes Okręgu w Komisji d/s pozyskiwania środków unijnych.

Epidemia a walne zebrania .
26 czerwca 2020
Informacja
30 czerwca 2020

Prezes   Okręgu  powołany  do  stałej  Komisji  ds.  pozyskiwania  środków  unijnych  i  krajowych.

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że w  dniu  25  czerwca  2020 roku  na  posiedzeniu  Krajowej  Rady  PZD  została  powołana  stała  komisja  ds.  inwestycyjnych  i  pozyskiwania  środków  unijnych  i  krajowych.

Należy  podkreślić,  że  jednym  z  członków  komisji  jest  Prezes  naszego  Okręgu  Grzegorz  Tasarz .  Jest  to  duże wyróżnienie  dla  naszego  Okręgu.

Zadaniem  komisji  będzie  między  innymi:

  1. Rozpatrzenie możliwości  finansowania  inwestycji  i  remontów  w  ROD  w  oparciu  o  istniejące  programy  pomocowe  w
  2. Działania na rzecz  pozyskiwania  środków    z  funduszy  wojewódzkich  i
  3. Współpraca z  samorządami  lokalnymi  w  celu  pozyskiwania  środków  na  utrzymanie  i  rozwój  ogrodowej
  4. Inne źródła  finansowania  ogrodowej
  5. Sięganie po  środki  Unii  Europejskiej w  ramach  otwartych  programów  rządowych, wojewódzkich  czy  regionalnych  związanych  z  ochroną  środowiska.

 

Przygotował:

Adam Więcławik.