Szkolenia dla władz z programu DGCS

Informacja Jednostki Krajowej PZD.
18 lutego 2020
Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie.
2 marca 2020

Informacja ze szkolenia dla członków zarządów i księgowych w zakresie wdrażania programu DGCS System PZD – 25.02.2020
Szkolenia odbyły się w dniach 6,12,20 luty 2020 w godzinach 15-17,30 w Częstochowskim Parku Rozwoju przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 . W trakcie szkolenia omówiono : zasady działania programu w module Ogrody Działkowe; zasady działania programu w module Finanse, Kadry i Płace ,Magazyn , Środki Trwałe, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej; wykorzystanie możliwości programu przy organizacji walnych zebrań: zawiadomienia na walne, lista obecności, wysyłanie zawiadomień drogą @, drukowanie adresów na kopertach do wysyłki tradycyjnej

czytaj więcej