Informacja Jednostki Krajowej PZD.

Informacja Krajowego Zarządu.
18 lutego 2020
Szkolenia dla władz z programu DGCS
26 lutego 2020

Krajowy Konkurs „Wzorowa Działka Roku 2020” ogłoszony – 17.02.2020

W dniu 6 lutego 2020r. Krajowy Zarząd uchwałą nr 35/2020 ogłosił konkurs  krajowy  pod nazwą  „Wzorowa Działka Roku 2020”. Do udziału w konkursie okręgowe zarządy PZD mogą zgłaszać działki, które były  laureatami w konkursach okręgowych w roku 2019.Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 30 kwietnia 2020r. Lustracje zgłoszonych działek przez Krajową Komisję Konkursową rozpoczną się od dnia 1 czerwca 2020r.

czytaj więcej