Stanowisko Okręgowej Rady.

Obradowała Okręgowa Rada PZD.
29 listopada 2019
Stanowisko Okręgowej Rady PZD.
29 listopada 2019

STANOWISKO

                                          Okręgowej  Rady  Polskiego  Związku  Działkowców  w Częstochowie                                                                                                                         

z  dnia  27.11.2019

w  sprawie  roli  i  znaczenia  XIV  Krajowego  Zjazdu  Delegatów  PZD.

 

Okręgowa  Rada  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  po  zapoznaniu się z  przebiegiem  oraz  wynikami  XIV  Krajowego  Zjazdu  Delegatów  Polskiego  Związku  Działkowców  odbytego  w  dniu  18  października  2019 roku  stwierdza,  że  Zjazd  był  wielkim  wydarzeniem  w życiu  naszego  Związku.  Przyjęcie  sprawozdań  oraz  udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  było  wynikiem  pozytywnej  oceny  pracy  władz  Związku  dla  rozwoju  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce.  Dzięki  wdrożeniu  w życie  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  z  2013  roku,  i  wielu  przyjętych  programów  w  okresie  minionej  kadencji  udało  się  zrobić  wiele  dla  rozwoju  ogrodów  ich  zagospodarowania  oraz  poprawy  funkcjonowania.

Okręgowa  Rada  PZD  w  Częstochowie  uznaje,  że  przyjęty  przez  XIV  Krajowy  Zjazd  Delegatów  PZD  program  działania  na  obecną  kadencję  oraz  przyjęte  stanowiska  stanowią  podsumowanie  minionej  trudnej  kadencji,  a  jednocześnie  gwarantują  dalszy  rozwój  ogrodnictwa  działkowego  w  Polsce  dla  przyszłych  pokoleń.  Na  szczególną  uwagę  zasługują  sprawy  otwarcia  związku  na  potrzeby  lokalnej  społeczności,  aktywizacja  młodego  pokolenia  działkowców,  poprawy  zarządzania  w  ROD,  wprowadzenie  programu  DGCS  PZD  System,  współpracy  z  samorządem  lokalnym,   dalszy  rozwój  i modernizacja  rodzinnych  ogrodów  działkowych.

Uzupełnieniem  programu  działania  oraz  przyjętych  10  Stanowisk  jest  Apel  skierowany  do  działkowców  „Każdy  z  nas  może  pomóc  chronić  Ziemię”.   Stanowi  on  troskę  władz  Związku  o  nasze działki,  oraz  wskazuje  na  podjęcie  przez  nas  działkowców   działań  w  obronie  i  zapobieżeniu  katastrofie  ekologicznej.

Wszystkie  przyjęte  przez  XIV  Krajowy  Zjazd  PZD  dokumenty  zdaniem  Okręgowej  Rady  PZD  w  Częstochowie  winny  stać  się  drogowskazem  dla  jednostek  organizacyjnych  związku  w  rozwoju  i  unowocześnieniu  działalności  naszego  stowarzyszenia.

Okręgowa  Rada  PZD w  Częstochowie  składa  na  ręce  Prezesa  Związku  Eugeniusza  Kondrackiego  podziękowania  i  życzenia  wytrwałości w  dążeniu  do  pełnej   realizacji  tych  szczytnych  zamierzeń  dla  dobra  polskich  działkowców.

 

Okręgowa  Rada  PZD                                                                                                                                                                              w  Częstochowie

Częstochowa  27.11.2019.