Stanowisko Okręgowej Rady PZD.

Stanowisko Okręgowej Rady.
29 listopada 2019
Informacja z II posiedzenia Krajowej Rady PZD.
2 grudnia 2019

STANOWISKO

                                                   Okręgowej  Rady  Polskiego  Związku  Działkowców                                                                w Częstochowie      

              z  dnia  27.11.2019

w  sprawie  oceny   i  znaczenia  X  Okręgowego  Zjazdu  Delegatów  PZD.

 

Okręgowa  Rada  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  po  zapoznaniu się z  przebiegiem  oraz  wynikami  X  Okręgowego  Zjazdu  Delegatów  Polskiego  Związku  Działkowców  stwierdza,  że  Zjazd  był  szczególnym  wydarzeniem  w życiu  działkowców  naszego  okręgu.   Przyjęcie  sprawozdań  oraz  udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  było  wynikiem  pozytywnej  oceny  pracy  władz  Związku przez  uczestników  Zjazdu.    Okręgowy  Zarząd  w  ubiegłej  kadencji  realizował  zadania  wynikające  z  przyjętych  przez Związek  programów  szczególnie  wdrożeniu  w życie  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  z  2013  roku.  W  okresie  minionej  kadencji  udało  się  zrobić  wiele  dla  rozwoju  ogrodów  działkowych.

Okręgowa  Rada  PZD  w  Częstochowie  uznaje,  że  przyjęty  przez  X  Okręgowy  Zjazd  Delegatów  PZD  program  działania  na  obecną  kadencję  oraz  przyjęte  stanowiska  stanowią  gwarancję  dalszego  rozwoju  ogrodnictwa  działkowego  na  naszym  terenie.   Na  szczególną  uwagę  zasługują  sprawy  dotyczące  otwarcia  związku  na  potrzeby  lokalnej  społeczności,  aktywizacja  młodego  pokolenia  działkowców,  poprawy  zarządzania  w  ROD,  wprowadzenie  programu  DGCS  PZD  System,  czy  współpracy  z  samorządem  lokalnym.  Ważnym  elementem  będzie  dalszy  rozwój  i modernizacja  naszych  ogrodów  działkowych.

Uzupełnieniem  programu  działania  były  przyjęte  przez  X  Zjazd  Stanowiska.

Wszystkie  przyjęte  przez  X  Okręgowy  Zjazd Delegatów  oficjalne  dokumenty  zdaniem  Okręgowej  Rady  PZD  w  Częstochowie  winny  być  przyjęte  do  realizacji przez  nasze  jednostki  organizacyjne.

 

Okręgowa  Rada  PZD                                                                                                                                                                              w  Częstochowie

Częstochowa  27.11.2019.