Jubileusz 45-lecia ROD Hutnik w Częstochowie.

Termin nowego szkolenia dla działkowców kurs 3/2019.
25 kwietnia 2019
Komunikat
7 maja 2019

Jubileusz  45-lecia  ROD  „Hutnik”  w Częstochowie.

 

W  dniu  13  kwietnia  2019  roku  w  Domu  Działkowca  przy  ul.  Limbowej  47/71  w  Częstochowie  odbyła  się  uroczystość  45-lecia  istnienia  ROD  „Hutnik”.

W uroczystości wzięli  udział  Członek  Krajowej  Rady  PZD,  Prezes  Okręgowego  Zarządu  Pan  Andrzej  Wosik,  Radny  Miasta  Częstochowy  Pan  Dariusz  Kapinos,  przedstawiciel  ISD  Huty  Częstochowa  Pan  Jacek  Kasprzyk  władze  ogrodu  oraz  liczna  grupa  działkowców  wraz z  rodzinami.

Wyżej  wymienione  osoby  reprezentujące  podmioty  zewnętrzne  są  osobami  zasłużonymi  dla  ROD  „Hutnik”.  Osoby  te  wspierały  ROD  „Hutnik”  finansowo  i  rzeczowo  w latach  2007-2019  po  wcześniejszych  kłopotach  ogrodu.

W  części  oficjalnej  Członek  Krajowej  Rady  PZD  Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik  wręczył  w  imieniu  Krajowej  Rady  PZD  ufundowany  przez  Prezesa  Związku  Pana Eugeniusza  Kondrackiego   Prezesowi  ROD  „Hutnik”  Panu  Józefowi  Kamizela,  który  z  kolei  podziękował  w  imieniu  członków  PZD   i  własnym  za  otrzymany  puchar  i  dyplom.

W  dalszej  kolejności  Prezes  ROD  „Hutnik”  Pan  Józef  Kamizela  odczytał  dalszych  członków  ROD  „Hutnik”  do  odznaczeń.  Były  to  osoby,  które  aktywnie  i  z  zaangażowaniem  pracowały  na  rzecz  ogrodu:  Jerzy  Ciupis,  Andrzej  Gwiazda,  Józef  Kamizela,  Helena  Lenartowska,  Marian  Pechta,  Eugeniusz  Pietak,  Barbara  Starczewska.

Po  części  oficjalnej,  kolejno  odznaczeni  w  osobach  Pana  Andrzeja Wosika,  Pana  Dariusza  Kapinosa  oraz  Pana  Jacka  Kasprzyka  podziękowali  za zaproszenie  i  odznaczenie.    Oświadczyli,  że  nadal  będą  wspierać  rozwój  ROD  „Hutnik”.  W  imieniu  odznaczonych  za  zasługi  działkowców  Pan  Andrzej  Gwiazda  zaświadczył  również  o  dalszej  aktywności  na  rzecz  ogrodu.

Po  części  oficjalnej  nastąpił  poczęstunek  dla  biorących  udział  w  uroczystościach.

Na  tym  zakończono  uroczystości  obchodów  45-lecia  ROD  „Hutnik”.

Prezes

Józef  Kamizela