Termin nowego szkolenia dla działkowców kurs 3/2019.

Nowy numer „Mój ogródek” już w sprzedaży.
24 kwietnia 2019
Jubileusz 45-lecia ROD Hutnik w Częstochowie.
26 kwietnia 2019

UWAGA  DZIAŁKOWCY

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  zaprasza  wszystkich  nowych  użytkowników  działek   na   szkolenie Nr  3/2019,  które  odbędzie  się w  następującym  terminie.

Dzień  pierwszy  13.05.2019  rok  wykłady  dotyczą:

 • Prawo w PZD.
 • Zagadnienia prawno-organizacyjne.
 • Zagospodarowanie i  modernizacja  działki.

Dzień  drugi  15.05.2019  rok  wykłady  dotyczą:

 • Podstawowe zasady  uprawy gleby.
 • Ochrona roślin na działce.
 • Wybrane zagadnienia z sadownictwa.
 • Pokaz cięcia i prześwietlania drzew i krzewów.

Dzień  trzeci  i  zakończenie  szkolenia  17.05.2019  rok.

 • Wybrane zagadnienia z
 • Uprawa ziół.
 • Uprawa roślin
 • Zakończenie

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia Działkowców  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura

Adam  Więcławik

Częstochowa  25.04.2019.