Komunikat

Jubileusz 45-lecia ROD Hutnik w Częstochowie.
26 kwietnia 2019
Komunikat KR PZD.
7 maja 2019

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie kolejnych zmian w projekcie nowelizacji ustawy śmieciowej – 26.04.2019

W dniu 24 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany kolejny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej potocznie ustawą „śmieciową). Projekt ten zawiera kolejne zmiany, dokonane w związku z uwagami zgłaszanymi w procesie legislacyjnym prowadzonym przez MŚ, w tym przekazanymi przez Krajowy Zarząd PZD

czytaj więcej