Stanowisko Okręgowej Rady PZD.

Obradowała Okręgowa Rada w Częstochowie.
1 marca 2019
Informacja Krajowego Zarządu.
4 marca 2019

STANOWISKO

Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie

z dnia 27.02.2019 roku

w sprawie projektu zmian ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców po zapoznaniu się z projektem zmian ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wyraża swój sprzeciw odnoszący się do braku poszanowania prawa wyrażania swoich uwag do prac nad projektem, który będzie dotyczył miliona polskich rodzin.

Nasze zastrzeżenia budzą przede wszystkich wprowadzone nowe zmiany godzące w żywotne interesy działkowców, jak i brak ujęcia w projekcie naszych propozycji dotyczących szczególnie

  • wprowadzeniu maksymalnej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na terenach gdzie prowadzą działalność rodzinne ogrody działkowe zgodnie z wnioskiem strony związkowej, a ich wysokość nie powinna przekroczyć do 2% przeciętnego miesięcznego dochodu na jedną osobę. Należy zaznaczyć, że rodzinne ogrody działkowe ze względu na swoją specyfikę – znajdują się w jednym kompleksie po kilkadziesiąt lub kilkaset działek na których odbiór nieczystości jest zorganizowany i wywóz nieczystości nie stwarza żadnych utrudnień jak to ma miejsce w przypadku działek rekreacyjno-wypoczynkowych rozproszonych po terenie całej gminy.

  • objęcie zwolnieniem z części opłat rodzinnych ogrodów działkowych z uwagi na zagospodarowanie bioodpadów w ogrodowych kompostownikach. Pozwoli to na znaczne oszczędności i przyczyni się do jeszcze większego zwrócenia uwagi na ten sposób wykorzystania odpadów roślinnych przez użytkowników działek.

W imieniu miliona polskich rodzin użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych zwracamy się z prośbą o realne wsparcie naszych starań poprzez opracowanie takiego systemu prawnego, który zabezpieczy i dostosuje koszty wywozu odpadów komunalnych z terenów rodzinnych ogrodów działkowych do specyfiki i możliwości finansowych naszych członków.

Okręgowa Rada PZD

w Częstochowie

Częstochowa 27.02.2019.