Informacja Krajowego Zarządu.

Stanowisko Okręgowej Rady PZD.
1 marca 2019
Komunikat Krajowego Zarządu.
4 marca 2019

Odpowiedź Ministra Środowiska w sprawie wycinki drzew – 01.03.2019

W dniu 4.02.2019 r. Minister Środowiska – reprezentowany przez Sekretarza Stanu – Małgorzatę Golińską udzielił odpowiedzi na pismo KR PZD z dnia 25.10.2018 r. o zainicjowanie zmian w ustawie o ochronie przyrody i wprowadzenie generalnego zwolnienia PZD i działkowców z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów ozdobnych.Pismo to jest niekorzystne dla ROD i działkowców. Szczegółowego omówienia przedmiotowego pisma dokonamy w Komunikacie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej PZD.

czytaj więcej