Komunikat Krajowego Zarządu PZD – w sprawie gdańskich ROD.

Informacja Krajowego Zarządu.
3 stycznia 2019
Informacja JK w sprawie ROD w Łodzi.
7 stycznia 2019

Krajowy Zarząd PZD alarmuje zarządy ROD i działkowców z ROD usytuowanych na terenie miasta Gdańsk o monitorowanie prac planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Z informacji nadesłanej przez Okręg Pomorski wynika, że Rada Miasta Gdańska uchwałą nr LI/1506/18, przyjęła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, z którego wynika, że zmiana przeznaczenia dotyczy częściowo lub w całości 76 ROD, co stanowi 93 % ogółu gdańskich ogrodów.

czytaj więcej