Informacja JK w sprawie ROD w Łodzi.

Komunikat Krajowego Zarządu PZD – w sprawie gdańskich ROD.
7 stycznia 2019
Komunikat JK w sprawie ROD Warszawskich
7 stycznia 2019

Od dwóch lat, odkąd nastąpiło pierwsze wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Łodzi w rejonie alei Marszałków: Piłsudskiego i Śmigłego –Rydza oraz ulic: Milionowej, Kilińskiego, Fabrycznej i Przędzalnianej  działkowcy i PZD podjęli aktywne działania w celu zachowania na tym terenie istniejącego od 1955 roku ROD „Księży Młyn” w Łodzi.

czytaj więcej