Informacja Krajowego Zarządu.

Stanowisko Krajowego Zarządu – zagrożenia dla istnienia ROD.
3 stycznia 2019
Komunikat Krajowego Zarządu PZD – w sprawie gdańskich ROD.
7 stycznia 2019

Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” wrócił do konsultacji międzyresortowych – 03.01.2019

Przypominamy, że w dniu 3 września 2018 r. do KR PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.

czytaj więcej