Komunikat JK w sprawie ROD Warszawskich

Informacja JK w sprawie ROD w Łodzi.
7 stycznia 2019
Czytajcie „działkowca”
7 stycznia 2019

Czy ogrody działkowe w Warszawie przestaną istnieć? Na naszej stronie umieszczone zostało stanowisko Krajowego Zarządu w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD. Natomiast na stronie OZ PZD Mazowieckiego jest komunikat w sprawie opracowywania przez Urząd Miasta Warszawy projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (http://bit.ly/2GJepiQ).

czytaj więcej