List do Prezesa E. Kondrackiego.

Obradowała Okręgowa Rada PZD w Częstochowie.
1 czerwca 2018
Informacja finansowa.
7 czerwca 2018

Częstochowa  30.05.2018.

L.dz. 816 / 2018.

 

Szanowny  Pan

Eugeniusz  Kondracki

Prezes

Polskiego  Związku  Działkowców

 

 

Członkowie  Okręgowej  Rady  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  na  posiedzeniu  w dniu  30.05.2018  roku  z  ulgą  przyjęli  treść  komunikatu  Krajowego  Zarządu  PZD  z  dnia  22.05.2018  roku  w  sprawie  projektu  ustawy  o  ułatwieniach  w  przygotowaniu  i  realizacji  inwestycji  mieszkaniowych  oraz  inwestycji  towarzyszących.

Wprowadzenie  do  projektu  zapisu  wykluczającego  możliwość  realizacji  inwestycji  mieszkaniowych  na  terenach  rodzinnych  ogrodów  działkowych  art. 5  ust. 2.  potwierdza  zasadność  podjętych  działań  przez  Krajowy  Zarząd  PZD  pod  przewodnictwem  Pana  Eugeniusza  Kondrackiego  do  których  włączyły  się  Okręgi  oraz  liczne  ogrody.

Dzięki  podjętej  mozolnej  pracy  szczególnie  Krajowego  Zarządu  poprzez  opracowanie  opinii  prawnej  oraz  stanowiska,  które  całościowo  przedstawiło problem  udało  się  obronić  funkcjonowanie  ogrodów  w  obecnej  formule.

Okręgowa  Rada  składa  podziękowanie  na  ręce   Pana  Prezesa  Eugeniusza  Kondrackiego  za  podjęcie  tej  ważnej  dla wszystkich  działkowców  i  ogrodów  sprawy   oraz  wszystkich  tych,  którzy  włączyli  się  do  walki  o  zachowanie  ogrodów  dla  przyszłych  pokoleń.

 

                                                                                                          Okręgowa  Rada  PZD

w  Częstochowie