Informacja finansowa.

List do Prezesa E. Kondrackiego.
1 czerwca 2018
List Ministra Inwestycji i Rozwoju.
18 czerwca 2018

Przypominamy , że zgodnie z ustawą o ROD (art.33ust.3 i 4) zarząd ROD przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ogrodu za 2017r nie później niż do dnia 1 lipca br.

W Aktualnościach Związkowych nr 06 znajduje się wzór-druk Informacji jaki należy sporządzić i przedstawić wszystkim działkowcom  , nie tylko członkom PZD .

Przypominamy również , że egzemplarz sporządzonej i podpisanej przez skarbnika ,prezesa i księgową informacji należy przekazać do Zarządu Okręgu .

GK Teresa Dobosz