Posiedzenie Okręgowego Zarządu

PZD w sprawie ustawy smieciowej
16 marca 2018
Dotacje dla częstochowskich ogrodów.
16 marca 2018

Uroczyste  posiedzenie  Okręgowego  Zarządu  w  Częstochowie.

W  dniu 12  marca  2018  roku  na  kolejnym  posiedzeniu  zebrał  się  Okręgowy  Zarząd.  Prezes  Andrzej  Wosik  omówił  najważniejsze  sprawy  jakimi  żyje  związek ,  na  które  składają  się  w  głównej  mierze  zarejestrowanie  przez  Sąd   Rejestrowy  zmian  do  uchwalonego  w  dniu  09.12.2017  roku  Statutu  PZD.  Omówił  zadania  w  sprawie  wdrożenia  nowych  rozwiązań  oraz  działań  skierowanych  do  organów  PZD  w  tej  sprawie. Ważną  obecnie  sprawą  jest  również  sprawa  rozpoczętych  konsultacji  nad  nowelizacją  Regulaminu  ROD  wynikającą  z  wprowadzonych  zmian  w  Statucie  PZD.  Prezes  zapoznał  uczestników  z  realizacją  najważniejszego  obecnie  zadania  jakim  jest  kampania  sprawozdawcza  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Sekretarz  OZ  zapoznał  uczestników  z  przygotowanymi   Konkursami   w  2018  roku,  oraz  sprawami  dotyczącymi  wyrażenia  zgody   dla  ROD  w  Lublińcu   w  sprawie  przekroczenia  zakresu  zarządu  zwykłego.

W  drugiej  części  posiedzenia  w  spotkaniu  uczestniczył  Kol.  Stanisław  Jucha  wiceprezes,  który  złożył  rezygnację  z  członka  Okręgowej  Rady  oraz funkcji  Wiceprezesa  Okręgu  ze  względu  na  stan  zdrowia  i  wiek.  Uczestnicy    posiedzenia  wyrazili  swoje  podziękowania  dla   Kol.  Stanisława  Juchy  za  wieloletnią  społeczna  pracę na rzecz  Okręgu  i  ogrodu. Miłym  akcentem  było  wręczenie  seniorowi  Przez  Prezesa  Andrzeja  Wosika  pamiątkowego  obrazu  i  kwiatów  w  imieniu  Okręgowego  Zarządu.  Podczas  spotkania  uczestnicy  wspominali  działania  kolegi  Stanisława  Juchy  i  jego  poświęcenie  dla  idei  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  w  Częstochowie  oraz  kraju.

 

Przygotował:

Adam Więcławik