Dotacje dla częstochowskich ogrodów.

Posiedzenie Okręgowego Zarządu
16 marca 2018
Zielona Rzeczpospolita 2018.
16 marca 2018

Kolejne  dotacje  Prezydenta  Częstochowy  dla   ogrodów.

 

Kolejne  dwa  ogrody  w  Częstochowie  zwróciły  się  do  Prezydenta  z  wnioskami  o  dotację  na  modernizację  i  budowę  nowej  infrastruktury  na  ogrodzie.   W  przypadku  jednego  ogrodu  sytuacja  była  bardzo  poważna  ponieważ  dotychczasowy  dostawca  wody  Spółka  Wodna  Warta  nie  mógł  dalej  zaopatrywać  ogrodu  w  wodę.

W  związku  z  powyższym  ogród  jest  zmuszony  do  budowy  nowego  ujęcia  wody  dla  potrzeb  swoich  działkowców.  Skorzystał  z  pomocy  Urzędu  Miasta  i  wystąpił  o  dofinansowanie tego  zadania.  W  sumie  dwa  nasze  ogrody    otrzymały   dotację  w  wysokości  20.231,51 zł.  Obecnie trwa  proces  podpisywania  umów  z  ogrodami,  które  złożyły  wnioski  w roku  2017,  a  decyzję  o  przyznaniu  dotacji  były  zatwierdzone  na  początku  marca. W  sumie  9  częstochowskich  ogrodów  zrzeszonych  w  PZD  otrzymało  dotację  w  wysokości  184.391,51 zł.

 

Opracował  Dyrektor  Biura  Adam  Więcławik