Posiedzenie Kolegium Prezesów.

Obradował Okręgowy Zarząd.
2 marca 2018
Komunikat KR
2 marca 2018

Pierwsze posiedzenie kolegium Prezesów w Częstochowie.

W  dniu  1  marca  2018  roku  w  biurze  ROD  „1-go  Maja-Wolność”  w  Częstochowie  przy  ul. Olsztyńskiej  166  odbyło  się  pierwsze  posiedzenie  powołanego  Uchwałą  nr  15/2018  Prezydium  Okręgu  w  dniu  12  lutego  2018  roku   Kolegium  Prezesów  w  Częstochowie.  Okręgowy  Zarząd  reprezentował  Sekretarz  Okręgu  Adam  Więcławik.  W  posiedzeniu  uczestniczyło  7   przedstawicieli  ROD  powołanego  kolegium.  Sekretarz   zapoznał  uczestników  z  uchwałą  Prezydium  Krajowej  Rady  PZD  nr  417/2017  z  dnia  14  listopada  2017 roku  omawiając   idee  powołania  Kolegium,  które  stanowi  formę  wymiany  doświadczeń    oraz  zapoznał  uczestników  z  zadaniami   stojącymi  przed  Kolegium.

W  wyniku  dyskusji i  jawnego  głosowania  dokonano  wyboru  władz  kolegium.   Przewodniczącym  kolegium  został  Prezes  ROD  „1-go  Maja-Wolność”   Marian  Gradzik,  który  zaproponował  na  swojego  zastępcę  Prezesa  ROD  „Gwarek”  Stanisławę  Stemplewską.  Sekretarzem  jednogłośnie  wybrano Magdalenę  Tomaszewską  z  ROD   „Park  Piastów”.

Uczestnicy  posiedzenia  jednogłośnie  wyrazili  chęć udziału  w  organizowanych  targach  dom  i  ogród  w  I  dekadzie  kwietnia  2018  roku   w  Hali  Arena  Częstochowa.

Opracował:

Sekretarz   OZ Adam Więcławik.