Komunikat KR

Posiedzenie Kolegium Prezesów.
2 marca 2018
Informacja KR.
2 marca 2018

Pytanie z dyżuru prawnego: „Jak należy prawidłowo przeprowadzić procedurę podziału Rodzinnego Ogrodu Działkowego ?” – 02.03.2018

Procedurę podziału rodzinnego ogrodu działkowego, w tym praw i obowiązków organów PZD, opisuje szczegółowo uchwała Nr 222/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30.09.2015 r. w sprawie łączenia i podziału rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z ww. uchwałą organem PZD, który decyduje o podziale Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz sprawuje nadzór nad całością spraw związanych z podziałem ogrodu na każdym etapie postępowania podziałowego jest Prezydium właściwego miejscowo Okręgowego Zarządu PZD.

czytaj więcej