Prezydium Okręgu powołało Kolegia Prezesów.

Ważne dla ROD.
13 lutego 2018
Komunikat KR PZD.
14 lutego 2018

Prezydium  Okręgu  powołało  w  Częstochowie  trzy  Kolegia  Prezesów.

W  dniu  12  lutego  2018  roku  Prezydium   Okręgowego  Zarządu   realizując  zapisy  Uchwały  nr  417/2017  Prezydium  Krajowej  Rady  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Warszawie  z  dnia  14  listopada  2017  roku  podjęło  uchwałę  nr  15/2018    w  sprawie  powołania  w  Częstochowie  trzech  Kolegiów  Prezesów.   Kolegia  będą  liczyć  od  10  do 13  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Tym  samym  objęto  organizacją  kolegiów  wszystkie  35  ogrodów  zlokalizowane  na  terenie  miasta  Częstochowy.

Poniższa  tabela  przedstawia  zakres  ROD  przynależnych  do  poszczególnych  kolegiów.

L.p. Kolegium I Kolegium  II Kolegium  III
1 Aniołów Błeszno-Wzgórze Częstochowianka
2 Ceramika Hutnik Elanex
3 Chopin Jelonek Gwarek
4 Koniczynka Kolejarz Huta  Częstochowa
5 Kościuszki Konopnickiej Malwa
6 Metalurg Przyjaźń Mickiewicza
7 Nad  Białką Sarenka Narutowicza
8 Pod  brzózką Sarenka II Park  Piastów
9 Rząsawa Społemowiec Pokój
10 Skłodowskiej Wypalanki Przyszłość
11 Tysiąclecia   Relax
12 Żabiniec   Wodnik
13     1-go  Maja-Wolność

 

Obecnie  trwają  rozmowy  na    temat  uzgodnienia  terminów  I  posiedzeń  powołanych  Kolegiów  Prezesów.  Tym  samym   Okręg  wypełnił  obowiązki  nałożone  uchwałą  Prezydium  KR  w  stosunku  do  rodzinnych  ogrodów  działkowych  na  naszym  terenie.   W  pozostałych  gminach  ilość  ROD  nie  pozwala  na  powołanie  Kolegium.

Opracował:

Adam Więcławik