Komunikat KR

Komunikat KR PZD.
8 lutego 2018
Z prac Prezydium KR PZD
9 lutego 2018

Komunikat Prezydium Krajowej Rady z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie pożarów i bytowania osób bezdomnych na terenach ROD w sezonie zimowym. – 09.02.2018

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z doniesieniami medialnymi z ostatnich miesięcy przedstawiającymi skalę problemu zjawisk niebezpiecznych w ROD, dotyczącymi m.in. pożarów i problemu bezdomnych. Wobec przytłaczających statystyk, istniejących problemów i skali zjawisk Prezydium KR PZD w dniu 8 lutego 2018 r. przyjęło następujące stanowisko i zalecenia.

Tylko w styczniu i lutym br. na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych odnotowano wiele pożarów, w tym ten najtragiczniejszy z 4 lutego 2018 r. w Pelplinie (woj. pomorskie), gdy w pogorzelisku po altanie działkowej strażacy odnaleźli zwęglone zwłoki. W grudniu 2017 r. w Tychach znaleziono zwłoki mężczyzny i uratowana została 41-letnia kobieta wyłącznie dzięki interwencji zgłaszającej zdarzenie osoby. Oboje padli ofiarami zatrucia tlenkiem węgla. Podobna sytuacja – i równie tragiczna – miała miejsce w ROD „Biedaszkowo” w Bydgoszczy, gdzie śmierć poniosła para przebywająca w altanie odnaleziona przez członka ich rodziny. W Kołobrzegu 11 stycznia br. w altanie również odnaleziono dwie osoby martwe, tu jako przyczyny śmierci policja uznaje alkohol i tlenek węgla. Do pożarów i zatruć tlenkiem węgla dochodzi najczęściej w wyniku prób dogrzewania się w nieprzystosowanych do celu mieszkalnego altanach. W Przemyślu z kolei w wyniku wybuchu gazu wydobywającego się z nieszczelnej instalacji zniszczona została murowana altana, a jej właściciel został ranny. Natomiast w Ełku 18 stycznia br. odnaleziono ciało 37-letniego bezdomnego zmarłego w wyniku wychłodzenia.

Wśród tych wielu tragedii coraz częstsze są jednak przypadki, gdy życie bezdomnych udaje się uratować. Wszystkie te przypadki są wynikiem działań prewencyjnych służb i urzędów oraz zawiadomieniu ich we właściwym czasie przez użytkowników działek. Na terenie ROD przy ul. Dmowskiego w Poznaniu 11 stycznia br. straż miejska odnalazła 4 głodnych bezdomnych, których udało się ocalić przed wychłodzeniem. W Warszawie z dużymi sukcesami działa patrol medyczny (radiowóz z ratownikami medycznymi wyposażony w sprzęt i środki medyczne) odwiedzający bezdomnych m.in. w ogrodach działkowych.

Od zdecydowanej reakcji działkowców, służb i osób postronnych zależy życie tych ludzi. Działkowcy oraz zarządy ROD powinny zgłaszać wszelkie przypadki koczowania bezdomnych odpowiednim służbom – policji, straży miejskiej, Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej lub Wydziałom Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w swoim mieście. Pomoże to nie tylko ochronić majątek działkowców, ale przede wszystkim ratować życie tych osób.

Wobec powyższego Prezydium Krajowej Rady apeluje o:

  • częstszy dozór altan i działek w okresie zimowym ze strony działkowców;
  • zwracanie uwagi nie tylko na swoje działki, ale zainteresowanie się działką sąsiada i komunikacja międzysąsiedzka;
  • zgłaszanie wszystkich przypadków dostrzeżenia bezdomnych i innych nieznanych osób na terenie ROD zarządom i policji;
  • współpracę z policją i umożliwianie swobodnego patrolowania terenów ogrodów przez funkcjonariuszy (np. przekazanie kluczy do bram w ogrodzie);
  • ubezpieczanie mienia pozostawianego na działkach;
  • w ramach możliwości finansowych pojedynczych ogrodów podejmowanie działań zmierzających do zatrudnienia agencji ochroniarskiej lub stróża;
  • w ramach prac kolegiów prezesów podejmowanie negocjacji z firmami ochroniarskimi w celu wynegocjowania korzystnych rabatów i warunków umów na świadczenie usług ochroniarskich przez jedną agencję dla kilku ogrodów jednocześnie;
  • podejmowanie indywidualnych dla każdego ROD decyzji w sprawie zakupu systemu monitorującego;

Prezydium Krajowej Rady jest świadome, że na powyższe problemy nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, ale jest to problem do poważnych przemyśleń, dyskusji i podjęcia działań w ramach prac zarządów i walnych zgromadzeń. Dodatkowo jest to problem, który dotyczy praktycznie wszystkich ogrodów działkowych, a od działań podjętych w zakresie prób jego rozwiązania zależy nie tylko ochrona majątków działkowców, ale przede wszystkim ludzkie życie.

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 8 lutego 2018 r.