Komunikat KR PZD.

Narada Prezesów ROD.
8 lutego 2018
Komunikat KR
9 lutego 2018

Komunikat Prezydium Krajowej Rady z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie kradzieży i aktów wandalizmu na terenach ROD. – 08.02.2018

Zgodnie z niezmiennym stanowiskiem Prezydium Krajowej Rady potępia każdy przypadek wandalizmu, który głęboko godzi w dobrą reputację Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako bezpiecznego i rodzinnego miejsca sprzyjającego wypoczynkowi i rekreacji. Działania w zakresie zapobiegania kradzieżom i wandalizmom na terenach ROD od zawsze są przedmiotem zainteresowania Prezydium Krajowej Rady. Prezydium Krajowej Rady wobec wysokiego poziomu zgłaszanych aktów kradzieży i wandalizmu, przyjęło w dniu 8 lutego 2018 r. następujący komunikat.

Z doniesień medialnych i statystyk policyjnych wynika, że łupem złodziei pada niemal wszystko na czym mogą zarobić sprzedając kradzione towary głównie na złomowiskach. Forsowane przez złodziei zabezpieczenia altan (drzwi, zamki, okna) przyczyniają się do wzrostu kosztów wyrządzonych szkód. Zdarza się, że altany są przez nich doszczętnie dewastowane, a nawet celowo podpalane.

Tylko na przestrzeni ostatnich miesięcy odnotowano wiele aktów kradzieży i włamań. W Białej Podlaskiej 25 stycznia 2018 r., nieznany sprawca włamał się do dwóch domków na terenie tamtejszego ROD, w których wybił szybę i wyłamał zamek. Inny złodziej w Kłodzku, włamał się do altany skąd ukradł agregat prądotwórczy wart ok. 600 zł, w Chrzanowie w Małopolsce zgłoszono kradzież dwóch butli gazowych. Jedna z najbardziej zuchwałych kradzieży miała miejsce na terenie ROD „Malwa” przy ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu, gdzie sprawcy wykopali z ziemi ponad 70 metrów rur wodociągowych, które rozprowadzały wodę do działek.

Na szczęście podejmowane działania informacyjne i prewencyjne PZD, współpraca ze służbami i pomiędzy samymi działkowcami, coraz częściej przynoszą efekty, tak jak w przypadku, gdy 29 grudnia 2017 r. – policja na terenie wspomnianego Chrzanowa zatrzymała mężczyznę podejrzanego o włamania na terenie ogrodów działkowych. Łupem złodzieja najczęściej padały narzędzia, agregaty prądotwórcze, alkohol oraz mosiężne krany i miedziane kable. Podczas patrolu ROD funkcjonariusze Policji z Lublina złapali kłusownika łapiącego chronione okazy ptaków, które trzymał w altanie. Policja w Śremie (okolice Poznania) zatrzymała sprawce włamań i kradzieży na terenach okolicznych ROD. Dwóch 17-latków zostało zatrzymanych w Elblągu na kradzieży wartościowych przedmiotów, wpadli dzięki szybkiemu powiadomieniu policji, która po świeżych śladach zostawionych na śniegu natychmiast ich namierzyła, zatrzymała i odzyskała skradzione przedmioty. Włamaniami i kradzieżami zajmują się nie tylko mężczyźni, 20-letniej legniczance w związku z kradzieżami postawiono aż 34 zarzuty karne.

Wobec powyższego Prezydium KR zachęca wszystkich działkowców do podejmowania działań mających na celu ochronę rozkradanego mienia, poczynając od ubezpieczenie mienia pozostawionego na działkach. Posiadanie ważnej polisy pozwoli zrekompensować koszty usuwania szkód, ale umożliwi również odtworzenie i przywrócenie działki oraz infrastruktury ogrodu do pierwotnej postaci.

Pośród innych działań mających na celu działania profilaktyczne mających zapobiegać kradzieżom i wandalizmom w przyszłości na jednym z pierwszych miejsc zawsze znajdują się częstsze patrole służb mundurowych tj. policji i straży miejskiej. Dodatkową pomoc w tym zakresie często świadczą na rzecz ogrodów agencje ochrony osób i mienia, co wiąże się z dodatkowymi – przeważnie niemałymi – kosztami. Mniejsze i biedniejsze ogrody stać wyłącznie (o ile w ogóle) na zatrudnianie stróżów nocnych, co w mniejszym stopniu zapewnia, ale mimo wszystko poprawia ochronę. Jeszcze innym pomysłem – choć zdecydowanie najkosztowniejszym – jest objęcie ogrodów monitoringiem.

Wszystkie przypadki ujęcia przestępców są wynikiem działań prewencyjnych służb i urzędów oraz zawiadomieniu ich we właściwym czasie przez społeczność działkową. W Oławie na terenie okręgu we Wrocławiu odbyło się spotkanie policji z mieszkańcami z „klubu seniora”, gdzie prowadzono m.in. rozmowy na temat zabezpieczenia się przed złodziejami w altanach. Często zdarza się jednak, że kradzież i akty wandalizmu nie są zgłaszane ani służbom, ani władzom ROD. Zdecydowanie zbyt często w dalszym ciągu mają miejsce sytuacje, w których sąsiedzi przychodzą zgłaszać zaginięcie rzeczy z ich działki, gdy zauważa, policję pracującą nad kradzieżą na działce sąsiada.

Wobec powyższego władze PZD i funkcjonariusze policji apelują o częstszy dozór altan i działek w okresie zimowym, a przede wszystkim zgłaszanie wszelkich zaginięć i obecności obcych osób na terenie ROD. Przestępcy i bezdomni wykorzystują to, że działki nie są regularnie odwiedzane, aby korzystać z efektów pracy i majątku działkowców.

Przykład 34-letniego działkowca z Kłodzka, który przyszedł na swoją działkę i nakrył w altanie złodzieja pokazuje, że jest to bardzo istotne zagadnienie. Działkowiec postanowił uniemożliwić złodziejowi ucieczkę barykadując go w altanie do czasu przyjazdu policji. Warto więc dbać o dobre relacje i stosunki sąsiedzkie, aby na zasadzie wzajemności zwracać uwagę na osoby nieznajome na terenie ROD.

Wobec powyższych informacji Prezydium Krajowej Rady apeluje o:

  • ubezpieczanie mienia pozostawianego na działkach;
  • podjęcie ścisłej współpracy i umożliwienie patrolowania terenów ogrodów funkcjonariuszom policji i straży miejskiej (przekazywanie funkcjonariuszom kluczy do bram wjazdowych);
  • w ramach możliwości finansowych pojedynczych ogrodów podejmowanie działań zmierzających do zatrudnienia agencji ochroniarskiej lub stróża;
  • w ramach prac kolegiów prezesów podejmowanie negocjacji z firmami ochroniarskimi w celu wynegocjowania korzystnych rabatów i warunków umów na świadczenie usług ochroniarskich przez jedną agencję dla kilku ogrodów jednocześnie;
  • podejmowanie indywidualnych dla każdego ROD decyzji w sprawie zakupu systemu monitorującego;
  • odwiedzanie działek w sezonie zimowym przez samych działkowców i zwracanie uwagi również na sąsiednie działki;
  • wymiana informacji z sąsiadami za pośrednictwem telefonów i innych komunikatorów o podejrzanych sytuacjach zaobserwowanych na działkach sąsiadów;
  • bezwzględne i niezwłoczne zgłaszanie wszelkich nawet najdrobniejszych przypadków kradzieży i aktów wandalizmów;
  • podejmowanie akcji informacyjnych o przeciwdziałaniu kradzieżom podnoszących świadomość społeczności działkowych.

Każde z powyższych zaleceń ma swoją wartość. Prezydium Krajowej Rady stoi na stanowisku, że stosując je wszystkie albo przynajmniej w dużej części, społeczność działkowa zrobi znaczący krok naprzód w zwalczaniu przestępczości na terenach ogrodów działkowych.

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 8 lutego 2018 r.