Narada księgowych

w
27 stycznia 2018
Informacja.
29 stycznia 2018

Szkolenie – narada  księgowych  24.01.2018

Naradę prowadziła Główna Księgowa OZ .

W naradzie uczestniczył Prezes OZ oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Główna Księgowa zreferowała wnikliwie wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych przez ROD, wytyczne w sprawie opracowania preliminarza finansowego na 2018 rok, funkcjonowanie funduszy rozwoju, oświatowego i statutowego. Zwróciła uwagę na formy zatrudnienia i wynagrodzenia stosowane w ROD oraz omówiła metody i zasady  prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szczegółowo omówiono zasady prowadzenia inwestycji w ROD i sprawozdawczość w tym zakresie .

Szczególne zainteresowanie zebranych wywołała informacja o programie komputerowym DGCS System PZD wprowadzanym w Związku, który na obecnym etapie jest wdrażany w rodzinnych ogrodach działkowych.

W naradzie uczestniczyło 50 księgowych z ROD .

T.Dobosz .