Informacja.

Narada księgowych
29 stycznia 2018
Dyżur prawnika
29 stycznia 2018

Jakie znaczenie ma lista obecności dla ważności walnego zebrania członków PZD w ROD? – 29.01.2018

Członek każdego organu Związku potwierdza swoją obecność własnoręcznie złożonym podpisem na liście obecności. Lista obecności musi być wcześniej przygotowana i w odpowiedni sposób oznakowana – jakiego dotyczy organu PZD, w jakim dniu jest posiedzenie, kto imiennie z członków danego organu bierze udział oraz musi być miejsce na własnoręczny podpis uczestnika.

czytaj więcej