Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie – 13.12.2023

Stanowisko Okręgowej Rady w Częstochowie z dnia 13.12.2023 .
14 grudnia 2023
KOMUNIKAT Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie 10-lecia uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – 15.12.2023
15 grudnia 2023

W dniu 13. 12.2023 odbyło się uroczyste Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Częstochowie z okazji 10 rocznicy uchwalenia Ustawy o ogrodach działkowych . Prezes Okręgowego Zarządu Pan Grzegorz Tasarz w swoim wystąpieniu omówił znaczenie ustawy z dnia 13.12.2013r dla ogrodów działkowych i działkowców .

Okręgowa Rada jednogłośnie przyjęła „Stanowisko w sprawie znaczenia i roli ustawy o ogrodach działkowych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce .”

Posiedzenie Okręgowej Rady odbyło się w przedświątecznej , rodzinnej atmosferze  przy kawie oraz domowych wypiekach  wszyscy życzyli wszystkim  dobrych , spokojnych a przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego  Narodzenia   .

OZ Częstochowa