Stanowisko Okręgowej Rady w Częstochowie z dnia 13.12.2023 .