Kolejne Szkolenie dla nowych działkowców w Okręgu Częstochowskim -28 .10.2023

STANOWISKO Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,SIELANKA” w Lublińcu z dnia 19.10.2023 w sprawie: zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 2023 r.
26 października 2023
Informacja – 13.11.2023 biuro OZ nieczynne .
7 listopada 2023

W dniu 28 października na terenie ROD Tysiąclecie w Częstochowie odbyło się szkolenie dla nowych działkowców . Szkolenie prowadziła  Instruktor Krajowy  Pani Krystyna Antosiak   wraz z członkiem Okręgowego Zarządu Sekretarzem Panem Markiem Jastrzębskim .

Szkolenie prowadzone było w trzech blokach tematycznych   :

1. Przepisy obowiązujące w PZD – Ustawa o ROD ;Statut PZD ;Regulamin ROD

2.Podstawy sadownictwa , uprawa i ochrona roślin na działce ,odmiany polecane do uprawy na Terenach ROD

3.Zasady uprawy roślin ozdobnych na działce , bioróżnorodność  , zakładanie i prowadzenie warzywnika .

Szkolenie było 10 z zaplanowanych 11 przez Okręgowy Zarząd szkoleń dla nowych użytkowników działek. Uczestnicy otrzymali nieodpłatnie komplet broszur wydanych przez Jednostkę Krajową , które cieszyły się zainteresowaniem uczestników .

Instruktor  Krajowy SSI – Krystyna Antosiak

Sekretarz OZ  – Marek Jastrzębski