STANOWISKO Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,SIELANKA” w Lublińcu z dnia 19.10.2023 w sprawie: zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 2023 r.

Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 20.10.2023 r.
23 października 2023
Kolejne Szkolenie dla nowych działkowców w Okręgu Częstochowskim -28 .10.2023
31 października 2023

Lubliniec 19.10.2023

 

Sz.P. Waldemar Buda

Minister Rozwoju i Technologii

 

STANOWISKO Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,SIELANKA” w Lublińcu z dnia 19.10.2023 w sprawie: zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 2023 r.

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Sielanka”  po  zapoznaniu się z zapisami projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  uważa że Projekt zmian nie uwzględnia Rodzinnych Ogrodów Działkowych we wszystkich 13 strefach planistycznych . Nie ma więc wątpliwości, że zapisy ujęte w obecnym kształcie projektu rozporządzenia zagrażają istnieniu naszych ogrodów. Można się spodziewać, że w dalszej perspektywie czasowej, brak ujęcia rodzinnych ogrodów działkowych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy będzie stanowić podstawę do ich likwidacji. Ustawa przewidziała funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych tylko w 2 strefach planistycznych : w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz strefie zieleni i rekreacji.

Dla dobra lokalnej społeczności, środowiska naturalnego i klimatu, każdy teren, na którym znajduje się ogród działkowy powinien być ujawniony w planie ogólnym gminy z jednoznacznym wskazaniem , iż jest to zieleń działkowa.

Zagrożenie wynikające ze zmian ustawowych jest bardzo realne, stąd też jako członkowie Zarządu ROD,,Sielanka” mający   mandat zaufania 174 rodzin użytkujących swoje działki apelujemy o zapisy zabezpieczające prawa działkowców.

Zarząd ROD,,Sielanka