Pismo Krajowego Zarządu PZD do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy – 15.09.2023