Pismo Krajowego Zarządu PZD do Ministra Rozwoju i Technologii – 14.09.2023