Konkurs organizowany przez Urząd Miasta – „Najładniejsza działka ROD w Częstochowie „

Uroczyste obchody Jubileuszu 90-lecia ROD Chopina w Częstochowie .
24 lipca 2023
Komunikat Krajowego Zarządu PZD sprawie Projektu Grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – 31.07.2023
31 lipca 2023

Od poniedziałku przyjmowane są zgłoszenia do miejskich konkursów na „Najładniejszą Działkę ROD” .

Cele konkursu:

  • uwrażliwienie mieszkańców miasta na kwestie związane z estetyką terenów rekreacyjnych oraz stanem środowiska naturalnego,
  • promocja postaw proekologicznych oraz aktywnego wypoczynku w plenerze,
  • nagrodzenie najciekawszych rozwiązań w zakresie aranżacji, pielęgnacji i utrzymania Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Częstochowie.

Zgłoszenia:

Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych mogą zgłaszać do konkursu po trzech kandydatów spośród podległych im ROD.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje z chwilą złożenia przez przedstawiciela Zarządu ROD w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie, ul. Bór 201 „Karty zgłoszenia”, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu, wypełnionej przez właściciela działki, opatrzonej pieczątką oraz sygnowanej podpisem prezesa zgłaszającego ROD wraz z 2-3 fotografiami (w formacie 10×15). każdego zgłoszonego ogródka.

„Kartę zgłoszenia” można pobrać poniżej bądź w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie, ul. Bór 201.

Terminarz Konkursu:

  • przyjmowanie zgłoszeń przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie: 17.07.2023 r. – 17.08.2023 r.,
  • przekazanie kart zgłoszenia przez przedstawiciela Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie organizatorowi konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 18.08.2022 r .
  • I etap: wybór przez Komisję konkursową 10 najładniejszych zgłoszonych działek (na podstawie załączonych przez uczestników fotografii),
  • II etap: wizja lokalna oraz ocena przez Komisję konkursową 10 wybranych, najładniejszych ogródków działkowych: 21-25.08.2023 r.,
  • ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: podczas 31. Dni Częstochowy.

Właściciele trzech najładniejszych działek otrzymają nagrody:1200 zł (brutto) za I miejsce, 1000 zł (brutto) za II miejsce i 800 zł (brutto) za III.

Organizatorem konkursów jest w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta.

 regulamin konkursu

 Karta zgłoszenia