W OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIM ROD „SIELANKA” W LUBLIŃCU Z SUKCESEM ROZLICZYŁ GRANT OTRZYMANY  Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

„Owoce z mojej działki 2023”. -Zapraszamy do udziału w konkursie.
10 lipca 2023
Uroczyste obchody Jubileuszu 90-lecia ROD Chopina w Częstochowie .
24 lipca 2023

Informacja prasowa ROD „Sielanka” w Lublińcu

Data: 13 lipca 2023 roku

Stron: 1

ROD „SIELANKA” W LUBLIŃCU

Z SUKCESEM ROZLICZYŁ GRANT
OTRZYMANY  Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI

I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Dzięki staraniom Prezesa Zarządu Eugeniusza Kiełtyki, w październiku 2022 roku Rodzinny Ogród Działkowy „SIELANKA” w Lublińcu otrzymał dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 100 000 zł.

Finansowany z unijnych środków program „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” jest wspólnym przedsięwzięciem kilku ministerstw i instytucji: resortu funduszy i polityki regionalnej, resortu klimatu i środowiska, resortu rolnictwa, a także Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem programu to tworzenie i odnowienie zieleni, rozwój zielonych dachów oraz zatrzymanie i zagospodarowanie wody opadowej.

ROD ,,SIELANKA’’ w Lublińcu przeznaczy otrzymane wsparcie na rozwój swojej działalności, m.in. zakup kompostowników, tworzenie i odnawianie zieleni, zazielenianie roślinami miododajnymi, zakup hoteli dla owadów, zakup karmików i budek lęgowych, utworzenie łąki kwietnej, miejsc schronienia i zimowania dla jeży, wyposażenie siłowni plenerowej oraz placu zabaw dla dzieci, a także nowej toalety. W maju 2023 roku kwota grantu objęta projektem została rozliczona w całości.

Osoba do kontaktu:
Eugeniusz Kiełtyka – Prezes ROD „SIELANKA” w Lublińcu tel. 886 842 854
mail: rodsielankalubliniec@pzd.pl